Obiectivele Proiectului YouPro

Scopul Proiectului este să abordeze trei dintre cele mai mari provocări la care este expusă Uniunea Europeană astăzi:

- Abilitatea tinerilor să își găsească un loc de muncă
- Incluziunea tinerilor în societate
- Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și ale micilor asociații / organizații

Proiectul dorește să abordeze aceste aspecte prin dezvoltarea unui program complex ce include un program de formare și o experiență de muncă (practică). Astfel se construiește un context de colaborare între tinerii care nu sunt angajați și nici nu studiază formal în prezent (NEETs) și întreprinderile mici și mijlocii care doresc să-și îmbunătățească prezența în spațiul virtual și implicit pe canalele de socializare.

În acest context, obiectivele proiectului sunt:

  • Identificarea în fiecare stat partener a unui grup de tineri care nu sunt angajați și nici nu studiază formal în prezent care vor beneficia de acest program și colaborarea cu ei
  • Dezvoltarea unui program de training care să ofere tinerilor respectivi competențe în utilizarea rețelelor de socializare și competențe antreprenoriale de bază, utilizând programe deja validate din Norvegia și Italia.
  • Alinierea programului la procedurile naționale specifice privind formarea profesională a adulților.
  • Pilotarea programului – derularea de sesiuni de formare și facilitatea plasării în cadrul unui IMM.
  • Dezvoltarea de studii de caz privind experiențe de practică (plasare la locul de muncă) de succes, unde participanții au contribuit efectiv la creșterea competitivității afacerilor prin implementarea unei strategii de marketing mai eficiente.
  • Evaluarea și îmbunătățirea programului și creștere anvergurii acestuia cu scopul de a atinge scopul menționat mai sus.
This project is funded by the Leonardo Transfer of Innovation Programme which is part of the European Union's Lifelong Learning Programme. The content of this website reflects the views only of the author, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.