YouPro’s prosjekt partnere

YouPro Project ImageTYouPro prosjektet involverer seks organisasjoner fra seks partnerland: England, Norge, Portugal, Østerrike, Italia og Romania.

Du kan lese mer om hver partner nedenfor.

Central College Nottingham Logo

Central College Nottingham

Central Nottingham College er YouPro prosjektets leder, og er ansvarlig for den strategiske retningen for prosjektet, samt koordinering av partnerne på det operative nivå. Skolen er lokalisert i Nottingham, midt i England, og tilbyr et stort spekter av etter og videreutdanning.

Du kan lese mer på skolens hjemmesider.

ADC Consult

ADC Consult

ADC Consult AS er et lite firma arbeider med gode ideer for yngre mennesker som har “hull” i sin utdanning.
Det kan være dropouts, folk fra andre land, eller folk som trenger mer utdanning for å få dokumentasjon på sine ferdigheter.

Vi jobber innen elektronikk, telekommunikasjon og data relaterte områder.

ADC Consult AS vil være en samarbeidspartner i utvikling av plattformen, og modell veileder i å forberede innovative tilnærminger for å utvikle konseptet for nye målgrupper på jobbtrening med “JobCircuit” metodikk.

Som den opprinnelige utvikleren av denne metodikken for unge mennesker vil vi kunne gi faglig støtte for å tilpasse denne metoden for nye målgrupper – folk med funksjonshemminger og førstegangs jobbsøkere med interesse for sosiale medier.

Vår rolle i YouPro prosjektet vil være vår bakgrunn og kompetanse basert på vår egen læring og erfaring siden 2002 innen dette temaet.

ETIC

ETIC

ETIC – Teknisk Skole for bilde og kommunikasjon er en YouPro partner som vil være ansvarlig for forskningsdelen i prosjektet. Skolen ligger i Lisboa, Portugals hovedstad, og gir teknisk og faglig utdanning innen bilde og kommunikasjon. Eksempler kan være: Animasjon, video, lyd, musikk, produksjon, kommunikasjon og journalistikk, grafisk design, interiørdesign, fotografering, multimedia og skuespill.

Du kan lese mer om ETIC på deres hjemmeside (portugisisk).

BFI

BFI

Instituttet for Fagopplæring Wien, er det ledende instituttet for arbeidstakerorientert yrkesrettet opplæring og videreutdanning i Wien. Det ble grunnlagt i 1959 og har i dag 585 ansatte. Kundene er både folk som er i arbeid og arbeidsledige, arbeidsformidlingen, ulike departementer, EU-institusjoner så vel som selskaper innen handel, tjenester og industri. BFI tilbyr skreddersydde pakker for opplæring, aktivisering og veiledning.

Du kan lese mer om BFI på deres hjemmeside (tysk).

CESFOR

CESFOR

Ce.S.F.Or. (Centro Studi Formazione Orientamento) er en yrkesrettet utdanning og opplæringsorganisasjon som har base i Roma. Det er en non-profit organisasjon som opererer innen inkluderingsdepartementet, veiledning, rådgivning og internasjonal mobilitet for ungdom og voksne. Organisasjonens aktiviteter støtter det individuelle arbeidsmarkedet ved inkludering gjennom trening. I tillegg til dette arbeider CESFOR med organisasjoner som ønsker å utvikle sine ledelsesmessige ferdigheter og kunnskaper på innovative metoder, opplærings aktiviteter, rådgivning / veiledning av ansatte. Ce.E.F.Or tilbyr også opplæring i forskning på mobilitet. Hovedaktivitetene er: Kulturell og kreativ industri, reiseliv, sosialøkonomi, fagopplæring, miljø, fornybar energi, helse, nye medier, markedsføring og prosjektledelse.

Ce.S.F.Or. er i prosjektet ansvarlig partner for å utvikle YouPro opplærings og utplasserings ordningen som en gjennomførbar modell, som kan rulles ut i alle samarbeidsland.

Du kan lese mer om CESFOR på deres hjemmeside.

CIVITAS

CIVITAS

Civitas Foundation for det sivile samfunn, er en ikke-statlig organisasjon som ble grunnlagt i Romania i oktober 1992. Stiftelsen stimulerer til lokal og regional utvikling, og de viktigste årsakene til etableringen var behovet for å styrke myndighetenes kapasitet, og for å forbedre statsborgernes engasjement i beslutningsprosesser og lokal styring.

I de 20 årene den har eksistert, har Civitas Foundation med hell kjørt programmer rettet mot å utvikle lokalsamfunn. Programmene ble utformet både for å forbedre forvaltningskapasiteten på disse områdene slik at de ville være i stand til å håndtere de endringene som EU integrasjonsprosessen medførte, og å utdanne eller trene innbyggerne (gjennom kurs, opplæring, informasjon og bevisstgjøring). Stiftelsen har som mål å være involvert i utvikling av lokalsamfunn og oppfylle rollen som en katalysator.

Du kan lese mer om Civitas Foundation her.

This project is funded by the Leonardo Transfer of Innovation Programme which is part of the European Union's Lifelong Learning Programme. The content of this website reflects the views only of the author, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.