YouPro Prosjektet’s mål

Målet med prosjektet er å bidra til å løse tre av EU’s største utfordringer:

- Muligheten for å gi unge mennesker tilgang til arbeidsmarkedet
- Skaffe ungdommen innpass i samfunnet
- Øke konkurranseevnen til småbedrifter og organisasjoner

Vi håper å kunne være med å løse disse utfordringene ved å tilby trening og arbeidsplasser til ungdommer uten jobb eller skoleplass i bedrifter som ser et behov av å få tilført kompetanse innen nettbaserte sosiale media.

I denne sammenhengen er våre hovedsaker:

  • identifisere grupper av ungdommer som ikke er i jobb eller arbeid, for å tilby dem et alternativ de er interessert i
  • Dutvikle et treningsprogram som kan tilføre disse nødvendig opplæring for å kunne utnytte sin kunnskap om sosiale medier og lære mer om markedsføring. Dette treningsopplegget baseres på tidligere prosjekt gjennomført i Norge og Italia.
  • Tilpasse programmet til eksisterende kvalifikasjoner og rammer i samarbeidslandene.
  • Tilpasse opplegget, utføre treningsopplegget og utplassere ungdommer i bedrifter.
  • gjennomgå ”Saks- studier” av vellykkede utplasseringer, der deltagerne har bidratt positivt til bedriftens elektroniske markedsføringsstrategi.
  • vurdere, og forbedre ordningen slik at vi kan tilby løsningen i større skala for å bevege oss mot målet for prosjektet (se ovenfor)
This project is funded by the Leonardo Transfer of Innovation Programme which is part of the European Union's Lifelong Learning Programme. The content of this website reflects the views only of the author, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.