YouPro Prosjektets støttemottagere

Prosjektet begunstiger to hovedgrupper:

1) Yngre personer som ikke er i utdanning, opplæring eller arbeid.

Prosjektets målsetting er å utvikle og implementere en trenings og utplasseringsordning som gir unge mennesker en mulig vei direkte til arbeidslivet, selvstendig næringsvirksomhet eller videre utdanning/yrkesopplæring. Deltagerne vil få praktisk opplæring i nettbasert markedsføring, og kunnskaper om hvordan kunne bruke dette i en jobbsituasjon. Vi vil tilby unge mennesker som ikke er i utdanning. opplæring eller arbeid en plass i opplegget.

Hvis du er i alderen 16 til 24 år eller har et fysisk handikap og er interessert i hva YouPro prosjektet har å tilby, hvorfor ikke kontakte oss?

2) Bedrifter og organisasjoner

Prosjektet har behov for å komme i kontakt med bedrifter og organisasjoner, og spesielt de som er interessert i å utvikle sin nettbaserte markedsføring. Deltagende bedrifter og organisasjoner vil dra nytte av personer som kan utvikle og innføre en ny elektronisk markedsføringsstrategi for bedriften/organisasjonen. Den utdanning prosjektets ungdommer får, vil fokusere på de grunnleggende ferdighetene som trengs for å arbeide i en bedrift, og at strategien med den nettbasert markedsføringen fokuserer på organisasjonens prioriteringer.

Hvis du leder en bedrift eller en organisasjon ville vi satt stor pris på å høre fra deg,ta kontakt.

This project is funded by the Leonardo Transfer of Innovation Programme which is part of the European Union's Lifelong Learning Programme. The content of this website reflects the views only of the author, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.