“The YouPro Project” – har som mål å hjelpe unge mennesker til kunnskap om markedsføring via sosiale nettverk, som så kan bistå bedrifter i EU /EFTA regionen til å stå bedre rustet i konkurransen.

The You.Promote Business Project (YouPro Project) ønsker å sette unge mennesker som ikke er i arbeid eller skole, men med kunnskap om sosiale medier, i kontakt med bedrifter som ønsker å skaffe seg kunnskap på området.

TProsjektet har som mål å få arbeidsledig ungdom i arbeid ved å trene de til å bli konsulenter innen markedsføring via sosial media. for å hjelpe bedrifter til å få gjennomslag for sine tjenester og produkter. Prosjektet involverer seks opplæringsbedrifter i Europa, og er finansiert gjennom EU.

Vi i prosjektet ville satt stor pris på å høre fra deg om du har en bedrift som ønsker bistand av en mediekonsulent, eller om du som ung er på jakt etter en opplæring/jobb som konsulent innen sosiale medier.

Ta kontakt her.

This project is funded by the Leonardo Transfer of Innovation Programme which is part of the European Union's Lifelong Learning Programme. The content of this website reflects the views only of the author, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.